بررسی اتهامات وارده به احسان علیخانی و مهران مدیری در هیات نظارت برصداوسیما

🔹احسان قاضی زاده هاشمی عضو هیات نظارت بر صداوسیما از احتمال بررسی اتهامات وارده به احسان علیخانی و مهران مدیری در جلسه آتی این هیات خبر داد و گفت: ما به طور کلی از صداوسیما خواسته‌ایم که موضوع کمک‌های مالی را در بخش بازرگانی و حوزه اداری و مالی سازمان متمرکز کند تا شاهد انسجام و انضباط مالی در حوزه برنامه‌سازان باشیم/ایسنا #اجتماعی

@AkhbareFori