زن جوان ۲۶ ساله‌ای که پدرش در ۱۷ سالگی‌ِ او، خودکشی کرده این بیلبورد را در کانزاس، شهر محل اقامتش نصب کرده و امیدوار است به کسانی که به خودکشی فکر می‌کنند کمک کند.

«تو انسانی

تو دوست‌داشتنی هستی

تو قوی‌ای

تو کافی‌ای»

@AkhbareFori