‏۷۴ سال پیش در چنین روزی بمب اتمی پسرکوچک به دستور ترومن رئیس‌جمهور آمریکا بر هیروشیما انداخته شد و یکی از وحشیانه‌ترین و بزرگترین کشتارهای بشر اتفاق افتاد

گرمای حاصل از انفجار بمب چند میلیون درجه سانتیگراد بود و یک سوم جمعیت هیروشیما درجا کشته‌ شدند.

@AkhbareFori