♦️مدیر مالی وزارت نفت در حین خروج از کشور دستگیر شد

🔹مدیر مالی وزارت نفت ۲۵ میلیون دلار از حساب این وزارتخانه خارج و به حساب یک صراف واریز کرده بود و به ظاهر می‌خواستند با این پول کار کنند.

🔹براساس این گزارش صرف نظر از اینکه خروج ارز مذکور غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود، مدیرمالی وزارت نفت و فرد صراف قصد انتقال مبلغ مذکور را به خارج از کشور داشته‌اند.

🔹مدیر مالی وزارت نفت صبح امروز قصد خروج از کشور را داشت که دستگیر شد.

🔹همزمان با دستگیری این مقام مسئول در وزارت نفت صراف متخلف نیز دستگیر و هر دو روانه زندان شدند و حسابی که دلارها به آن واریز شده نیز مسدود شده است.

@AkhbareFori