🔹سخنگوی پنتاگون برای توجیه رسانه‌ها درباره ساقط شدن پهپاد این کشور، نشست خبری برگزار کرده است. در این نشست با نمایش یک نقشه ادعا شد که پهپاد خارج از آسمان ایران هدف قرار گرفته است. خبرنگاران حاضر، از این موضوع که هیچ تصویر یا ویدئویی برای اثبات این ادعا ارائه…