♦️وزیر بهداشت: رانت را جمع خواهم کرد

سعید نمکی:

🔹هنوز در سازمان غذا و دارو رانت و امضاهای طلایی وجود دارد.

🔹باید این شبکه‌ی پوسیده و مزخرف جمع شود 

🔹یکی از رسالت‌هایم این است که پاکسازی را باید نهادینه کنم

🔹در نظام دارویی مملکت‌مان مشکلاتی داریم و اولین مشکل خود ما هستیم

🔹اگر من، که صنعت دارو را می‌شناسم و سال‌ها در این حوزه هلدینگ‌ها و کارخانه‌هایی را اداره کرده‌ام، نتوانم این رانت را جمع کنم باید درش را ببندیم./ ایسنا

@AkhbareFori