♦️#زندگی_بهتر/ تست روانشناسی؛ از میان تصاویر بالا کدامیک را در نگاه اول انتخاب می‌کنید؟

🔹این تصاویر را یک روانشناس سوئدی معروف، در یک دوره ۷ ساله طی تعاملی که با مردم داشته است، به وجود آورده و می‌تواند به خوبی ۹ تیپ شخصیتی را به نمایش گذارد

تفسیر تست را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1342262