هزینه روزانه هادی چوپان دو میلیون تومان است!

🔹دبیر سابق فدراسیون پرورش اندام: فدراسیون هیچ کاری برای اعزام هادی چوپان و همکاری در جهت گرفتن ویزا انجام نداد

🔹در تمام این سال‌ها چوپان از فدراسیون درخواست داشت فقط با کمیته ملی المپیک مکاتبه کند تا بتواند شرایط را برای حضور در مسترالمپیا مهیا کند

🔹همه دنیا آرزوی داشتن چوپان را دارند اما فدراسیون بدنسازی ایران هیچ حمایتی از او انجام نداد

🔹هزینه روزانه او دو میلیون تومان است.

@AkhbareFori