♦️سود دوگانه‌سوز کردن وانت‌بارها چقدر است؟

🔹با احتساب حداکثر هر متر مکعب سی ان جی به قیمت ۵۰۰ تومان برای تامین همان ۷۰۰ لیتر باید ۳۵۰ هزار تومان از جیب پرداخت کرد که در اینجا یک شکاف قیمتی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی در مقایسه با بنزین دیده می‌شود.

🔹بنابراین با بکارگیری سوخت سی ان جی ماهانه از سوخت‌شدن یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برای رانندگان وانت ممانعت می‌شود.

🔹در واقع اگر صاحبان وانت بارها اقدام به دوگانه سوزکردن وانت‌هایشان کنند باید هزینه‌ای بین ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان برای این جریان متحمل شوند، اقدامی که می‌تواند یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب شود و طی دو ماه مصرف سی ان جی این هزینه جبران می‌شود./ ایرنا

@AkhbareFori