♦️حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ چقدر باید باشد؟

🔹یک فعال کارگری در گفتگو با خبرفوری: کف دستمزد زیر ۵میلیون تومان، منصفانه نیست

🔹خط فقر به ۷میلیون تومان رسیده است!

🔹پیش بینی افزایش ۱۵درصدی دستمزدها در بودجه سال بعد

🔹دولت مکمل‌های دستمزد را در نظر بگیرد

🔹کارفرما و تکلیف قانونی برای افزایش حقوق‌ها در سال۹۹

گزارش خبرفوری در این ارتباط را در لینک زیر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1549680