♦️موردی از ویروس کرونای چینی در ایران مشاهده نشده است

رئیس اداره مراقبت از بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:

🔹هیچ موردی از کروناویروس مرس که اخیرا که در جنوب شرقی آسیا بویژه در چین دیده شده، در ایران نیست اما مراقبت‌های مرزی برای پیشگیری از بروز این بیماری از جمله در فرودگاه امام خمینی(ره) فعال شده است./ ایرنا

@AkhbareFori