این گوسفند به خاطر تاب خوردن بچه درون شکمش، نمی‌توانست بچه‌اش را بدنیا بیاورد و در حال مرگ بود، تا اینکه این دختر بچه از راه رسید، در واقع مهارت این دختر کوچولوی سه ساله در به دنیا آوردن این بچه گوسفند و نجات جان مادر، شما را شگفت زده خواهد کرد!

فقط یک کودک با دستان کوچک و لطیفش می‌توانست جان مادر و بچه گوسفند را نجات دهد که این دختر بچه با راهنمایی های مادرش به خوبی این کار را انجام داد👌

همین کلیپ درس های زیادی در خودش داره که باید به آنها توجه کرد...

@Akhbarefori