خبرنگار افغانستانی مدعی شد:

🔹تمام خدمه و اعضای بلندپایه سازمان سیا در سقوط هواپیمای آمریکایی در افغانستان کشته شده‌اند

🔹لاشه هواپیما و اجساد کشته‌‌شدگان در محل حادثه وجود دارد.

🔸خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک منبع ناشناس تایید کرد که هواپیمای آمریکایی ساقط شده در افغانستان حامل شماری از افسران ارشد سازمان سیا بوده است.

@Akhbarefori