🔹پرواز٩٧١٦ایران ایرتور از مبداً تهران به استانبول به دلیل نقص فنى پس از قرار گرفتن در هلدینگ فرودگاه مهرآباد، به سلامت برگشت و به زمین نشست.

🔹این هواپیماى ایرباس ٣٠٦متعلق به هواپیمایى ایران ایرتور، عازم استانبول بود که در میانه راه بدلیل نقص فنى بازگشت و در مهرآباد به زمین نشست.

🔹هم اکنون هواپیماى جایگزین توسط ایران ایرتور آماده شده و تا دقایقى دیگر تهران را به مقصد استانبول ترک خواهد کرد./ کن نیوز

#اخبارفوری_تهران را اینجا ببینید

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ