♦️انتقاد روحانی از روند بررسی صلاحیت نامزدهای حضور در مجلس رئیس‌جمهوری: 🔹بیایید به مردم اعتماد دهیم و به مردم بگوییم که نظام ما، نظام تک حزبی نیست، ما نظام کمونیستی نیستیم، ما نظام شاه نیستیم و ما فقط حزب رستاخیر و کمونیسم نداریم. تک حزبی نیستیم و نظام چند…