♦️ایران رتبه نهم مصرف الکل در دنیا را دارد؟

قائم مقام وزیر بهداشت:

🔹آمار سازمان جهانی بهداشت را تکذیب می‌کنیم

حریرچی در گفت‌وگو با خبر فوری وضعیت الکلی‌های ایران را توضیح داد

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1398748