♦️رئیس پلیس تهران: بازداشت یک ورزشکار مشهور

سردار رحیمی:

🔹روز گذشته یک ورزشکار و تعدادی متخلف را بازداشت کردیم که وی هنوز بازداشت است، ممکن است حرفهایی زده شود اما اینگونه نیست که تخلف افراد مشهور با سایر افراد فرقی برای پلیس داشته باشد.

🔹برای پلیس آقا زاده، بازیگر و هنرمند فرقی با مردم عادی ندارد و همه را به یک چشم می‌بینیم.

🔹اقدامات مناسبی برای دستگیری دور دور کنندگان انجام داده‌ایم؛ حتی به ما سفارش می‌کنند که به آقازاده‌ها سخت گیری نشود.

🔹با دیدن چنین مواردی سخت‌گیری ما بیشتر می‌شود و اهمیت نمی‌دهیم که شخص متخلف که چه کسی است.

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1404199