♦️توقف تولید خودروهای غیراستاندارد از دوشنبه آینده

🔹رئیس سازمان ملی استاندارد: از دوشنبه هفته آینده، این سازمان تکلیف خودروها را مشخص می‌کند تا آنهایی که همچنان امکان تولید دارند، به کارشان ادامه دهند و آنهایی که باید تولیدشان متوقف شود، دیگر تولید نشوند/ ایسنا

@AkhbareFori