سند آمریکایی بودن رئیس یک فدراسیون!

🔹مهمترین حاشیه فدراسیون نجات غریق و و غواصی به صندلی ریاست آن باز می گردد؛ جایی که یک آمریکایی به یک باره به ریاست رسید و با وجود نداشتن شرایط قانونی، مدتهاست این سمت را در اختیار دارد.

🔹با توجه به محرز بودن دوتابعیتی بودن «نوری» وزارت ورزش و جوانان در این زمینه سکوت کرده و با بی تفاوتی نسبت به بی قانونی آشکار در این فدراسیون، تا کنون مماشات داشته است/فارس

@AkhbareFori