رهبری چند روز پیش فرمودند طرح آمریکایی معامله قرن، قبل از مردن ترامپ خواهد مرد

🔹و امروز شاهد این هستیم که رئیس پارلمان کویت به نیابت از ملت‌های عربی و اسلامی و آزادگان جهان، «معامله قرن» ترامپ رو به سطل آشغال انداخت

@AkhbareFori