♦️مرگبارترین موشک بالستیک ایران از نظر آمریکا چیست؟

🔹نشنال اینترست معتقد است که طراحی سجیل به مراتب بیشتر از موشک قیام از فرم موشکهای شوروی دور شده و به مدل بومی ایرانی رسیده است

🔹این موشک ایرانی می‌تواند مسافتی به اندازه 1.250 مایل را طی کند و اهدافی در نزدیکی اروپا را نیز در تیررس خود قرار دهد

🔹همچنین خاور دور، جنوب آسیا و حتی شرق آفریقا نیز می‌تواند در دسترس موشک سجیل ایران قرار داشته بگیرد

♦️گزارش یک وبگاه آمریکایی درباره موشک بالستیک ایران را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1683189