♦️وزیر بهداشت: بیماران کرونا تحت نظرند/ هر اطلاعاتی داشتیم اعلام کردیم وزیر بهداشت: 🔹اولین کاری که در زمینه کنترل کروناویروس به سختی انجام دادیم بستن مرزهای کشور بود و تا جایی که توانستیم مرزها را بستیم. 🔹در حال حاضر در اوج دوره پیک آنفلوآنزای نوع B در کل…