فضانورد زن با شکستن رکورد سفرفضایی سالم به زمین بازگشت

🔹کریستینا کوک، فضانورد زن آمریکایی، ۳۲۸ روز را در ایستگاه فضایی گذراند.

🔹تا کنون هیچ زنی نتوانسته بود چنین مدت طولانی را درفضا به سر ببرد، کوک و دو همکارش سالم به زمین بازگشتند

@AkhbareFori