پروازهای بین ایران و چین فقط باری است

سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری:

🔹پروازهای مسافری بین ایران و چین متوقف شده است.

🔹اگر پروازی بین ایران و چین انجام می‌شود، کارگو (باری) و با موافقت و نظارت وزارت بهداشت است.

🔹برخلاف آنچه در فضای مجازی گفته می‌شود ما پرواز مسافری به/از کشور چین نداریم.

@AkhbareFori