♦️سهمیه اسفند بنزین خودروها واریز شد

🔹پس از اجرای مجدد سهمیه بندی سوخت از آبان ماه سال جاری، ساعت صفر بامداد امروز یکم اسفند، چهارمین مرحله سهمیه بنزین خودروها در کارت‌های سوخت آنها شارژ شد.

@AkhbareFori