فروتا: در سفر به تهران در جریان فعالیت تحقیق و توسعه قرار گرفتم

مدیر کل موقت آژانس در نشست خبری پس از نشست شورای حکام:

🔹در سفرم به تهران آژانس در جریان آخرین فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه سانتریفیوژ ایران قرار گرفتم.

🔹منظور از همکاری «به هنگام و کامل» ایران با آژانس این است که تعاملاتی که با این کشور داریم، باید پیشرفت داشته باشد.

🔹یک چارچوب زمانی مشخص برای همه وجود ندارد و این موضوع با ابعاد فنی و حقوقی بستگی دارد.

@AkhbareFori