♦️تخم مرغ باز هم گران شد؛ دفاع اتحادیه مرغداران از افزایش نرخ

🔹مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با اشاره به قیمت تخم مرغ ۱۰ هزار تومانی در بازار گفت: این قیمت واقعی است و از ضرر و زیان تولیدکنندگان جلوگیری می‌کند، هر چند زیان ماه‌های گذشته را که عرضه زیر قیمت مصوب بود، جبران نمی‌کند./تسنیم

@AkhbareFori