ظریف به بورل: هرگز از یک قلدر اجازه نخواهید

🔹ویدئویی که اتحادیه اروپا از دیدار ظریف و بورل منتشر کرده، نشان می‌دهد که وزیر خارجه ایران به اروپایی‌ها توصیه می‌کند که زورگویی دیگران را نپذیرند.

🔹ظریف پیش از این هم به اروپا گفته بود که تبعیت مداوم اروپا از آمریکا، اعتبار کشورهای اروپایی را تضعیف می‌کند.

@Akhbarefori

  دانلود ویدئو