♦#چند_خبر_کوتاه

🔹جهانگیری درباره ساقط شدن هواپیمای اوکراینی:باید پیگیر جدی و شفاف زمینه ها و عوامل بروز این خطای زیانبار بود.

🔹۱۰ مصدوم حادثۀ تشییع پیکر شهید سلیمانی در بیمارستان بستری هستند.

🔹رحیمی نماینده تهران: تاخیر در اعلام شلیک به هواپیمای بوئینگ اوکراینی و تلاش برای قلب حقیقت علاوه بر توهین به مردم شوک بی اعتمادی را در پی داشت.

@Akhbarefori