⚠️تعطیلی مدارس به معنی سفر به شمال نیست؛ از مسافرت غیرضروری پرهیز کنید

🔹با تعطیلی مدارس در تهران، سفر به شمال ایران افزایش پیدا کرده‌است. این بدترین خبری‌است که می‌شود در شرایط بحرانی کرونا شنید.

🔹با توجه به این‌که پس از قم تهران بزرگترین کانون ابتلا به کروناست، هیچ شهروند تهرانی نباید به سفر غیرضروری برود. هر سفر به معنای انتقال ویروس از پایتخت به شهرهاییست که هنوز آلوده نشده‌اند/عصرایران

#مبارزه_با_کرونا #ایران_سالم

🚨 راه های پیشگیری از کرونا

https://telegram.me/joinchat/AvdMaDwJt0hLC1q0hlkwqA