♦️ویروس کرونا تا چند ساعت زنده می‌ماند؟

🔹یزدانی، متخصص بیماریهای عفونی: زنده ماندن کروناویروس در سطح صاف پنج ساعت است، اما تا ۹ ساعت و چهارده روز و نیم هم گفته شده است، این ویروس نمی‌تواند در هوا باقی بماند  حتما روی لباس، دست و محیط اطراف می‌نشیند و منتقل می‌شود/ ایسنا

@AkhbareFori