ابراز خرسندی رئیس لابی صهیونیستی FDD از گسترش کرونا در ایران!

🔹ویروس کرونا کاری کرده که تحریم‌های اقتصادی آمر

ابراز خرسندی رئیس لابی صهیونیستی FDD از گسترش کرونا در ایران!

🔹ویروس کرونا کاری کرده که تحریم‌های اقتصادی آمریکا نمی‌تواند؛ صادرات غیرنفتی ایران را قطع کنید.

@AkhbareFori