سامانه بارشی جدید از امروز وارد کشور می‌شود

⛈سامانه بارشی جدیدی از بعدازظهر از سمت شمال‌غرب وارد کشور می‌شود و موجب بارش برف و باران در این مناطق خواهد شد.

🌧روز یکشنبه در شمال‌غرب، غرب و استان‌های واقع در دامنه زاگرس مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی بارش برف و باران خواهیم داشت.

🌦روز دوشنبه بارش‌ها در غرب کشور کاهش می‌‌یابد و در بخش‌هایی از شمال‌غرب، سواحل خزر، شمال‌شرق و دامنه البرز بارش خواهیم داشت.

🌨روز سه‌شنبه این سامانه در شمال‌شرق کشور سبب بارش برف و باران می‌شود، همچنین در این روز در سواحل شرقی خزر بارش باران داریم.

🌤آسمان تهران صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

@AkhbareFori