♦️فروش رستوران‌ها یک‌چهارم شد/ مردم غذای خانه را ترجیح می‌دهند

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش:

🔹این اتفاقات باعث شده که در همین چند روز فروش اعضای صنف ما به کمتر از یک چهارم برسد به طوری که اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد ما حقوق اسفند ماه پرسنل را نمی‌توانیم پرداخت کنیم/ ایلنا

@AkhbareFori