♦#چند_خبر_کوتاه

🔹سازمان هواپیمایی کشوری: شرکت‌ های هواپیمایی خارجی ملزم به فروش بلیت هواپیما در ایران با پول رایج کشور هستد/پاد

🔹ممنوعیت واردات برنج با دستور رئیس جمهور به تعویق افتاد.

🔹 دادستان کل کشور: در مورد کشور ما آنچنان تبلیغ می‌کنند که گویی همه نظام را فساد گرفته است/ ایلنا

@AkhbareFori