♦️سد کرج پر شد/ هشدار برای وحشی شدن رودخانه کرج

🔹 در حال حاضر مخزن سد کرج کاملا پر شده و آب به صورت لب به لب با سرریز سد قرار دارد.

🔹مردم از اطراق در کنار رودخانه کرج اجتناب کنند و با توجه به شدت جریان در این رودخانه، از آب‌تنی و شنا بپرهیزند

اخبارلحظه ای #البرز 

t.me/joinchat/AAAAAD8s-0W9cwfT0MvTWw