🔺تندروی برای یک لقمه رای!

⁉️ در هر دوره از مجلس وقتی کار به سال آخر می‌رسد نمایندگان رویه‌ای رادیکالی‌تر در پیش می‌گیرند و آتش‌شان در اظهارنظر، روش و منش‌ تندتر می‌شود، موضوعی که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط با انتخابات و جلب رای نباشد

🔺ذوالنوری: آتش تند می‌شود چون دولت گوش نمی‌دهد

🔺کامران: نمایندگان تصور می‌کنند اگر دو آتشه بشوند خیلی مهم است درحالی که مردم کاری به این حرف ها ندارند

اینجا بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/964591