🚨حمله مسلحانه قاچاقچیان چوب در چهاردانگه ساری/٣ جنگل‌بان زخمی شدند

رئیس منابع طبیعی ساری:

🔹 ساعت ۴ صبح امروز یک خودرو پراید حامل قاچاق چوب توسکا به نگهبانی عبور قادی کلای چهاردانگه رسید که با ممانعت توسط ماموران این نگهبانی روبرو شد.

🔹 قاچاقچیان چوب با ماموران ما درگیر و با قمه، شمشیر و چاقو به آنها حمله کردند

🔹 آنها وارد نگهبانی شده و با تخریب نگهبانی و مجروح کردن ماموران منابع طبیعی متواری شدند.

اخبارلحظه ای #مازندران 

https://t.me/joinchat/AAAAAD6WjxHS0NGRTzs6Lw