تنها کسی که از گزینه رهبری آینده اطلاع دارد کیست؟

🔹کمیسیون ویژه‌ای شرایط افرادی را که در معرض رهبری برای آینده قرار دارد مورد بررسی قرار می‌دهد

🔹اعضای کمیسیون ویژه حق افشای اطلاعات خود را به رئیس مجلس خبرگان هم ندارند

اظهارات آیت‌الله محسن حیدری درباره گزینه رهبری آینده را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1114871