♦️کنایه احسان قاضی زاده هاشمی به رئیس فدراسیون فوتبال

🔹آقای تاج، مجلس در راس امور است

🔹وقتی شخصی در آن هتل معروف شمال شهر به عنوان صحنه گردان اصلی، نیمه شب پشت دوربین آن برنامه ورزشی معروف نشسته و قانون مجلس کشورش را زیر سوال برده و باعث می‌شود تا رئیس فیفا علیه قوانین مصوب کشورش موضع بگیرد!

بیتشر بخوانید

http://bit.ly/2RjpEjA