♦️سیل رفت، گرد و خاک خوزستان را فرامی‌گیرد

🔹باوجود آنکه پیش‌بینی می‌شد سیل امسال بحران ریزگردها را مهار کرده باشد، اما بار دیگر مرکز پایش گرد و خاک نسبت به پیش‌بینی وقوع بحران هشدار داد

بیشتر بخوانید🙏

khabarfoori.com/detail/962260