♦️تازه‌ترین رتبه‌بندی ثروتمندان جهان

🔹تا پایان ماه نوامبر، جف بزوس موفق شد بار دیگر به عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شود.

🔹در حال حاضر ۴۹ فرد با ثروت بالای ۲۰ میلیارد دلار در جهان وجود دارند.

🔹بیل گیتس تا پایان ماه نوامبر از ثروتمندترین فرد جهان به سومین فرد ثروتمند جهان تنزل یافت.

@AkhbareFori