هنرمند آرژانتینی برای تاکید بر نقش خودروها در تغییرات اقلیمی در جشنواره مجسمه‌های ماسه‌ای میامی آمریکا، به جای قلعه‌های شنی، ترافیک سنگین خودروها را بازسازی کرد

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو