دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور:

🔸سایپا بهترین عملکرد را در افزایش و رونق تولید داشته است

🔻دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: با تحول در رویکرد مدیریت کلان گروه سایپا، این مجموعه بهترین عملکرد را در زمینه تولید محصولات در میان خودروسازان داخلی در چند ماه گذشته و به ویژه در شهریورماه گذشته داشته است.

http://khabarfoori.com/detail/1424352