‏۲۵ میلیون پناهنده در دنیا از میزبانی سخاوتمندانه کشورهای مختلف بهرمندند.

🔹اینها کشورهایی هستند که برای حمایت از افرادی که همه چیزشون رو از دست دادن پا پیش گذاشتن:

(۶ کشور اول)

۶- ایران ۹۷۹,۴۰۰ پناهنده

۵- آلمان ۱٫۱م

۴- سودان ۱٫۱م

۳- اوگاندا ۱٫۲م

۲- پاکستان ۱٫۴م

۱- ترکیه ۳٫۷م

@AkhbareFori