♦️دانشمندان استرالیایی اعلام کردند که نخستین نمونه آزمایشگاهی ویروس کرونا را تولید کردند

🔹این دستاورد می‌تواند تولید واکسن برای ویروس مرگبار را سرعت بخشد

🔹این ویروس از بدن یک بیمار مبتلا گرفته و در آزمایشگاه پرورش داده شده است.

@Akhbarefori