ترامپ معامله قرن را اعلام کرد

ترامپ:

🔹طرح پیشنهادی ما ۸۰ صفحه و با جزئیات‌ترین طرحی است که تاکنون ارائه شده است

🔹این طرح، یک پیشنهاد برد-برد برای هر دو طرف است

🔹این طرح برای رسیدن به منطقه‌ای آرامتر و مرفه‌تر، راهکارهای عملی ارائه می‌دهد.

🔸رویترز به نقل از مقامات مسئول در دولت امریکا: پیشنهاد ترامپ در طرح معامله قرن، وجود دو دولت فلسطین و اسراییل است.

@Akhbarefori