♦️امسال کارکنان چقدر عیدی می‌گیرند؟

🔹برآوردهای اولیه از این حکایت دارد که دولت در سال جاری حدود یک میلیون و ۷۸ هزار تومان به عنوان عیدی به کارکنان خود پرداخت خواهد کرد/ایسنا

@Akhbarefori