🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): خداوند رحمت کند کسى را که بیندیشد و پند گیرد و بینا شود؛ گویى آنچه از دنیا باقى است، بزودى از بین مى‌رود و آنچه از آخرت است، همواره خواهد بود

#صبح_نو

⏳امروز دوشنبه

۱۴ بهمن ۱۳۹۸

۸ جمادی‌الثانی ۱۴۴۱

۳ فوریه ۲۰۲۰

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM