امیر قلعه نویی پیشنهاد حضورش به عنوان گزینه اصلی تیم ملی را تایید کرد

🔹با من جلسه گذاشتند، عین واقعیت است و من گفتم که گزینه اول و دوم و سوم سپاهان است.

🔹یک بار هم کشاورز بودم و برای استقلال با من صحبت کردند و من گفتم که باشگاه صحبت کنند. آقایان حرفه‌ای گری کردند و مساله را باز نکردند.

🔹مجموعه سپاهان باید به خود ببالد که سرمربی اش گزینه تیم ملی است. منت نیست و تمام فکر و ذکرم سپاهان است.

@AkhbareFori